Thủ tục nhận hỗ trợ cho người gặp khó khăn dịch Covid-19

Thủ tục nhận hỗ trợ cho người gặp khó khăn dịch Covid-19

Điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ cho người gặp khó khăn dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà nhiều người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Họ không thể tìm được một công việc để có thể nuôi sống bản thân. Những nhu cầu thiết yếu về thức ăn, chỗ ở cũng càng trở nên vô cùng khó khăn với họ. Ngoài ra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nằm trong nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 như du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải hành khách… cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt do phải đóng cửa hoặc không có nguồn thu trong thời gian dài. Nắm bắt được tình hình đó, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Những trường hợp bị ảnh hưởng nếu đáp ứng đủ điều kiện thì có thể tiến hành nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp của Chính phủ. Vậy những điều kiện đó là gì và thủ tục hưởng trợ cấp như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.

Theo tinh thần của Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Thủ Tướng Chính Chủ thì có 7 đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, người có công với cách mạng, người đang hưởng trợ cấp xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Đối với mỗi trường hợp sẽ có những điều kiện và thủ tục hưởng trợ cấp khác nhau. Cụ thể như sau:

  1. Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Điều kiện hưởng trợ cấp[1]:

– Thời gian tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên và nằm trong thời hạn của HĐLĐ từ 01/04/2020 đến 30/06/2020. Thời điểm tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 01/04/2020 đến 01/06/2020;

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội trước khi tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

– Đang làm việc tại các doanh nghiệp không còn khả năng trả lương cho người lao động sau khi đã huy động mọi nguồn lực của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hồ sơ hưởng trợ cấp[2]:

– Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01);

– Doanh nghiệp lập danh sách người lao động tạm hoãn HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương và được công đoàn hoặc BHXH xác nhận;

– Bản sao thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

– Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020;

– Nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  1. Hộ kinh doanh

Điều kiện được hưởng trợ cấp[3]:

– Doanh thu năm 2020 dưới 100.000.0000 đồng theo xác định của Cơ quan thuế quản lý trực tiếp vào ngày 15/01/2020;

– Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/04/2020 theo chỉ thị 15/CT/T-Tg ngày 27/03/2020.

Hồ sơ hưởng trợ cấp[4]:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 02);

– Nộp hồ sơ về UBND cấp xã nơi hộ kinh doanh hoạt động.

Document
  1. Người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp[5]:

– Có HĐLĐ trước ngày 01/04/2020;

– Đã tham gia BHXH bắt buộc;

– Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ 01/04/2020 đến 15/06/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng tại nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng tại thành thị.

Hồ sơ hưởng trợ cấp[6]:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 03)

– Bản sao HĐLĐ;

– Quyết định thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;

– Sổ BHXH nếu có;

– Nộp hồ sơ về UBND cấp xã nơi người lao động cư trú.

  1. Người lao động phổ thông không có hợp đồng lao động bị mất việc làm

Điều kiện hưởng trợ cấp[7]:

 – Mất việc và không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng tại nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng tại thành thị;

– Cư trú hợp pháp tại địa phương;

– Thuộc các công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẽ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán vé số lưu động; làm việc trong các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Hồ sơ hưởng trợ cấp[8]:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 04);

– Nộp hồ sơ về UBND cấp xã nơi mình cư trú sau ngày 15 hàng tháng.

  1. Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Điều kiện hưởng trợ cấp[9]:

– Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nằm trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 04/2020 của UBND huyện;

– Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong danh sách của UBND cấp huyện;

– Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nằm trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện;

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, lập danh sách và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng nêu trên.

  1. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Điều kiện hưởng trợ cấp[10]:

 – Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc và phải ngừng việc từ 1 tháng trở lên;

– Đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc trong thời gian từ 01/04/2020 đến 30/06/2020;

– Đang gặp khó khăn về tài chính và không có đủ khả năng trả lương ngừng việc cho người lao động;

– Không có nợ xấu ngân hàng, tổ chức tín dụng từ ngày 31/12/2019.

Hồ sơ hưởng trợ cấp[11]:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 11)

– Nộp hồ sơ về UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) trước ngày 05 hàng tháng.

Trên đây là chia sẻ của Luật Nghiệp Thành về “Điều kiện và thủ tục nhận hỗ trợ cho người gặp khó khăn dịch Covid-19”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Minh Cơ.

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận.

[1] Điều 1 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[2] Điều 2 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[3] Điều 3 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[4] Điều 4 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[5] Điều 5 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[6] Điều 6 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[7] Điều 7 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[8] Điều 8 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[9] Chương V QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[10] Điều 13 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

[11] Điều 14 QĐ 15/2020/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

Document
Categories: Cộng Đồng

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*