Vi phạm thời hạn báo trước của NSDLĐ đối với HĐLĐ xác định thời hạn

Vi phạm thời hạn báo trước của NSDLĐ đối với HĐLĐ xác định thời hạn

Thời hạn báo trước khi hết hạn hợp đồng lao động

Hỏi: 

Thời hạn ký kết hợp đồng lao động với nhân viên A của công ty tôi sắp hết mà công ty tôi không thông báo cho nhân viên đó biết trước thì có vi phạm gì không?

Trả lời:

Chào bạn! Theo thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn như sau:

NSDLĐ là người thuê NLĐ đến làm việc cho mình nên NSDLĐ phải có trách nhiệm thông báo trước cho NLĐ ít nhất 15 ngày trước khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hiệu lực [1]. Kể cả trong trường hợp công ty vẫn muốn tiếp tục hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng với NLĐ thì công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo trước cho NLĐ. Luật quy định như vậy nhằm mục đích tạo điều kiện cho NLĐ có thể tìm được công việc mới sau khi chấm dứt HĐLĐ. Khi đó NLĐ có thể làm việc với NSDLĐ khác ngay khi HĐLĐ với NSDLĐ cũ bị chấm dứt nhằm đảm bảo nguồn thu nhập cho NLĐ và gia đình.

Trong trường hợp của công ty, HĐLĐ giữa công ty và nhân viên A sắp hết hiệu lực mà công ty không muốn ký kết hợp đồng với nhân viên A nữa thì khi hết thời hạn của hợp đồng hai bên có thể chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định pháp luật (Điều 36.1 Bộ luật lao động 2012). Nhưng khi đó công ty cần báo trước cho nhân viên A biết về thời hạn hợp đồng gần kết thúc ít nhất trước 15 ngày bằng văn bản cụ thể.

Document

Nếu công ty không thông báo cho nhân viên A mà cứ tiến hành chấm dứt hợp đồng thì công ty có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định là phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền [2]. Mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi cá nhân vi phạm.

Mức phạt tiền đối với tổ chức  vi phạm bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm [3]

Thẩm quyền xử phạt thuộc về thanh tra lao động và chủ tịch UBND các cấp[4].

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Duyên

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 47.1 Bộ Luật lao động 2012.

[2] Điều 7.1 NĐ 95/2013.

[3] Điều 3.1 NĐ 95/2013.

[4] Điều 36 NĐ 95/2013.

 

Document
Categories: Lao động

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*