Tag "Thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động"

Back to homepage
Lao động

Vi phạm thời hạn báo trước của NSDLĐ đối với HĐLĐ xác định thời hạn

Hỏi:  Thời hạn ký kết hợp đồng lao động với nhân viên A của công ty tôi sắp hết mà công ty tôi không thông báo cho nhân viên đó biết trước thì có vi phạm gì không? Trả lời: