Tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022

Tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022

Tăng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP nhằm điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, bạn đọc hãy cùng với Luật Nghiệp Thành tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây:

1.Ai được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nhóm đối tượng này được một số văn bản quy phạm pháp luật quy định một cách rõ ràng, cụ thể. Theo đó nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là[1]:

+ Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn

+ Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

+ Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

+ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng

+ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương

Lưu ý: Các đối tượng nêu trên nếu nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 và có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi đã thực hiện điều chỉnh theo nghị định 108 mà vẫn dưới 2.500.000 đồng/tháng thì cũng thuộc đối tượng được điều chỉnh.[2]

2.Mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội[3]

Từ ngày 01/01/2022 sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và lưu ý sẽ là của tháng 12/2021 (chứ không phải là từ năm sau 2022) đối với các đối tượng đã được đề cập bên trên. Mặt khác, cũng từ ngày 01/01/2022 đối tượng được nêu ở phần 1 lưu ý cũng được điều chỉnh tăng như sau:

+ Nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng

+ Nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng thì sẽ tăng lên cho bằng 2.500.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sau khi đã được điều chỉnh sẽ là căn cứ để dựa vào đó để tiếp tục điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Những phân tích trên của Luật Nghiệp Thành đã giúp bạn đọc có thể xác định được mình có thuộc đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không. Đồng thời nghị định 108 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 nhưng việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ là từ tháng 12/2021 nên người dân nên chờ sang năm sau (tức là năm 2022) để nhận nhằm giành tối ưu quyền lợi của bản thân.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01/01/2022”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Tuấn Huy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

[1] Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP

[2] Điều 1.2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP

[3] Điều 2 Nghị định 108/2021/NĐ-CP

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*