Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

Vấn đề: Tôi được biết là mới đây có quy định pháp luật đưa ra các tiêu chí để đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Tại sao, quy định pháp luật về thuế đã nhiều như vậy, còn quy định thêm các tiêu chí để làm gì?

Nguồn ảnh: Internet

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho công ty Luật Nghiệp Thành, chúng tôi có thể giải đáp như sau:

Thứ nhất, quản lý rủi ro về thuế. Các tiêu chí đánh giá là cơ sở phân loại mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế (gồm 4 mức: cao, trung bình, thấp, không tuân thủ)[1], từ đó, cơ quan thuế có thể áp dụng cách thức quản lý phù hợp tương ứng với các rủi ro ở các loại mức thuế khác nhau.

Thứ hai, tránh thất thu thuế. Hiện trạng có quá nhiều quy định về pháp luật thuế chồng chéo nhau, dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp cố tình áp dụng sai, áp dụng những quy định định tính để lách luật. Việc quy định cụ thể các tiêu chí định lượng trên, góp phần cải thiện quản lý thuế một cách chặt chẽ, tránh thất thu thuế của Nhà nước.

Document

Thứ ba, tăng sự tuân thủ của người nộp thuế. Theo đó, có rất nhiều loại thuế, sắc thuế cần nộp và người nộp thuế thông thường sẽ không quan tâm, tìm hiểu kỹ (với tâm lý nộp thuế mất đi thu nhập), hành vi không tuân thủ thuế là rất lớn. Việc quy định cụ thể những tiêu chí giúp người nộp thuế hiểu rõ, áp dụng chính xác.

Thứ tư, đánh giá chung nhất về sự tự nguyện của người nộp thuế. Sự tuân thủ của người nộp thuế có 2 mức độ chính: miễn cưỡng và tự nguyện. Việc đưa ra các tiêu chí cụ thể về các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế, có thể giúp các Cơ quan nhà nước nhanh chóng khảo sát tình hình tự nguyện tuân thủ của người nộp thuế. Từ đó, đưa ra các phương pháp ‘hỗ trợ’ thích hợp, các chính sách phù hợp với tình hình doanh nghiệp.

Thứ năm, đáp ứng công tác quản lý thuế hiện đại. Các tiêu chí góp phần phản ánh mức độ và hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan quản lý thuế, nhờ đó, các cơ quan quản lý thuế nhanh chóng điều chỉnh các biện pháp quản lý thuế phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.

 

Bạn đọc tham khảo:

Vì sao người nộp thuế cần tuân thủ nộp thuế?

Người nộp thuế cần tuân thủ thuế như thế nào?

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 10, Thông tư 31/2021 TT-BTC

Document
Categories: Thuế
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*