Tag "tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học tư thục"

Back to homepage
Giáo Dục

Tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

Hỏi: Tôi muốn hỏi để được làm Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục thì cần phải có những tiêu chuẩn gì? Có yêu cầu kinh nghiệm hay văn bằng, chứng chỉ hay không? Trả lời: Đối với câu hỏi