Tag "thuế tặng cho nhà đất"

Back to homepage
Nhà Đất

Nhà đất được tặng cho có phải đóng thuế không?

Nhà đất được tặng cho có phải đóng thuế không? Câu hỏi: Ba tôi có một mảnh đất là tài sản riêng, đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu và nay muốn tặng lại cho tôi. Luật sư xin