Tag "sống chung như vợ chồng"

Back to homepage
Gia Đình

Phân chia tài sản đối với nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Phân chia tài sản đối với nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn Tình huống: Tôi và ông A có sống chung với nhau từ năm 2002 nhưng không đăng ký kết hôn. Chúng

Gia Đình

Hôn nhân đồng giới

Hôn nhân đồng giới là một vấn đề đang được xã hội rất mực quan tâm hiện nay. Nói một cách dễ hiểu hôn nhân đồng giới là việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính sinh học.