Tag "Khôi phục MST"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục khôi phục MST do không hoạt động tại địa chỉ

Thủ tục khôi phục MST do không hoạt động tại địa chỉ Mã số thuế (gọi tắt là MST) là dãy ký tự được cấp cho người nộp thuế như cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh; nhằm hướng tới