Tag "hộ kinh doanh"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh là thủ tục thay đổi hộ kinh doanh sang một cá nhân hoặc hộ gia đình mới khác khi chủ sở hữu

Doanh nghiệp

Thành lập hộ kinh doanh khi có 2 MST

Thành lập hộ kinh doanh khi có 2 MST Tình huống: Tôi muốn thành lập mới hộ kinh doanh, nhưng khi làm thủ tục thì nhận được thông báo là có hai mã số thuế. Một là mã số thuế

Doanh nghiệp

Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh

Quy định phòng cháy chữa cháy cho hộ kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh từ rất lâu và khá phổ biến tại nước ta vì các điều kiện thành lập đơn giản và