Tag "Giải trình sử dụng lao động"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào không còn phải khai trình việc sử dụng lao động

Doanh nghiệp nào không còn phải khai trình việc sử dụng lao động Một trong những nội dung mà doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng lao động là phải thực hiện báo cáo tình hình thay đổi về