Tag "Đóng bảo hiểm xã hội khi thử việc"

Back to homepage
Lao động

Hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH

Công ty tôi dự định tuyển một số lao động thử việc trong vòng 2 tháng trước khi nhận chính thức. Vậy trong thời gian thử việc công ty tôi có cần đóng BHXH cho số lao động này hay không?