Tag "Công ty phần mềm"

Back to homepage
Công Nghệ

Có được góp vốn bằng phần mềm?

Có được góp vốn bằng phần mềm? Để một doanh nghiệp được duy trì hoạt động không thể thiếu nguồn vốn điều lệ được góp bởi các cá nhân, tổ chức là thành viên cam kết góp vốn trong công

Công Nghệ

Thủ tục góp vốn bằng phần mềm

Thủ tục góp vốn bằng phần mềm Như tại bài viết trước đã giải đáp phần mềm máy tính có thể góp vốn vào công ty, thì thủ tục thực hiện sẽ là yếu tố quyết định để chuyển phần

Công Nghệ

Áp dụng ưu đãi thuế cho công ty sản xuất phần mềm

Áp dụng ưu đãi thuế cho công ty sản xuất phần mềm Khi sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến phần mềm, công ty sẽ được hưởng phần ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, khi được áp