Tag "cho vay bằng giấy viết tay"

Back to homepage
Cộng Đồng

Vay tiền bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không?

Vay tiền bằng giấy viết tay có giá trị pháp lý không? Hiện nay, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật về việc cho vay, trả nợ để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Cá Nhân

Cho vay bằng giấy viết tay, lãi suất, và thu hồi nợ như thế nào?

Cho vay bằng giấy viết tay, lãi suất, và thu hồi nợ như thế nào? Câu hỏi: Ngày 15/9/2019 tôi có cho bạn vay tiền có biên nhận bằng giấy viết tay với số tiền là 50 triệu đồng trong