Tag "biển hiệu công ty của văn phòng ảo"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Biển hiệu các công ty thuê văn phòng ảo

Hỏi: Công ty tôi đang kinh doanh dịch vụ văn phòng ảo tại Quận 1. VP có diện tích 300 m2 và công ty tôi đang cho khoảng 500 công ty thuê. Theo luật sư, với diện tích và số lượng