Quy trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Công ty Cổ phần

Quy trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Công ty Cổ phần

Quy trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Công ty Cổ phần

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu[1] là trường hợp công ty tăng thêm số lượng, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có tại công ty. Vậy, quy trình cháo bán diễn ra như thế nào? Mời Qúy bạn đọc theo dõi bài viết sau của Luật Nghiệp Thành.

Bước 1: Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Vì thế Công ty cổ phần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức bán cho cổ đông hiện hữu trong công ty.[2]

Bước 2[3]: – Chậm nhất 15 ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần, công ty phải thông báo bằng văn bản và gửi đến cho các cổ đông theo phương thức bảo đảm;

Lưu ý: Thông báo phải bao gồm: Họ, tên, địa chỉ liên lạc; Quốc tịch; giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là cổ đông; Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có trong công ty; Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần mà cổ đông được quyền mua; giá chào bán; thời hạn đăng ký mua.

– Công ty sẽ đính kèm Mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do chính công ty phát hành. Cổ đông có thể chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều phải nộp phiếu đăng ký mua cổ phần về công ty đúng thời hạn; nếu không thì cổ đông đó mất quyền ưu tiên mua.

– Bên cạnh đó, công ty cổ phần sẽ phát hành thêm phiếu hướng dẫn quy trình đăng ký mua cổ phần và văn bản chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho các cổ đông công ty.

Bước 3: Người mua chính thức trở thành cổ đông của công ty khi: thanh toán đầy đủ số cổ phần; thông tin về người mua được ghi vào số đăng ký cổ đông; công ty phát hành và trao cổ phiếu cho người mua.[4]

Document

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.[5]

Một số câu hỏi thường gặp:

1. Công ty có thể bán cổ phần mà không giao cổ phiếu được không?

Hoàn toàn có thể. Đối với trường hợp này, các thông tin của người mua sẽ không ghi nhận vào cổ phiếu mà được vào sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông được lập và lưu giữ từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký[6] sẽ bao gồm các nội dung về tên, địa chi trụ sở công ty; Tổng số, loại và số cổ phần được quyền chào bán; tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn góp; Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, giấy tờ pháp lý của cổ đông,…

2. Nếu cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được chào bán thì giải quyết như thế nào?

Nếu cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người nhận chuyển quyền ưu tiên vẫn còn thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán số cổ phần còn lại cho cổ đông của công ty và người khác. Tuy nhiên Hội đồng quản trị cần lập biên bản nêu rõ số lượng cổ phần còn lại sẽ chào bán cho các cổ đông công ty và người khác; cũng như điều kiện chào bán sẽ không thuận lợi hơn so với ban đầu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.[7]

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Quy trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong Công ty Cổ phần.

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhắn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 124.1 Luật Doanh nghiệp 2020

[2] Điều 112.3 Luật Doanh nghiệp 2020

[3] Điều 124.2 Luật Doanh nghiệp 2020

[4] Điều 124.4 và Điều 124.5 Luật Doanh nghiệp 2020

[5] Điều 123.4 Luật Doanh nghiệp 2020

[6] Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020

[7] Điều 124.3 Luật Doanh nghiệp 2020

 

 

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*