Phân chia lợi nhuận khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên giải thể

Phân chia lợi nhuận khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên giải thể

Phân chia lợi nhuận khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên giải thể

Lợi nhuận là phần tài sản mà công ty có thêm sau khi thực hiện đầu tư, hoạt động kinh doanh. Như vậy phần lợi nhuận này sẽ được giải quyết như thế nào khi công ty TNHH tiến hành thủ tục giải thể. Bài viết sau của Luật Nghiệp Thành sẽ phân tích cụ thể về nguyên tắc, cách thức phân chia và cần thông qua loại văn bản gì?

Bạn đọc tham khảo bài viết: Những trường hợp nên làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Bạn đọc tham khảo bài viết: Những lưu ý khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Khi tiến hành phân chia lợi nhuận trong quá trình công ty giải thể, các thành viên cần lưu ý nguyên tắc thanh toán số tiền còn lại trong công ty. Theo đó, trước khi phân chia lợi nhuận cho các thành viên, công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ sau[1]:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước và hợp đồng lao động;

– Nợ thuế;

Document

– Khoản nợ khác.

Sau khi công ty hoàn tất các nghĩa vụ nói trên mà còn dư thì mới tiến hành phân chia lợi nhuận cho các thành viên theo hai cách thức sau:

Thứ nhất là dựa vào điều lệ công ty. Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận giữa các thành viên về việc thành lập, nguyên tắc trong quá trình hoạt động cũng như nguyên tắc trong việc phân chia lợi nhuận. Nếu công ty có sự tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới khi đã thống nhất việc phân chia lợi nhuận trong Điều lệ công ty thì công ty và thành viên mới có thể thỏa thuận về việc phân chia lợi nhuận trong Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh.

Thứ hai là dựa vào phần vốn góp của các thành viên. Theo đó, số vốn góp sẽ quyết định tỷ lệ phần trăm mà thành viên được phân chia lợi nhuận. Như vậy, phần lợi nhuận được chia sẽ tỷ lệ thuận với số vốn góp trong công ty của các thành viên. Trên thực tế, cách thức này khá phổ biến trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên vì nó không quá phức tạp và tốn thời gian như thỏa thuận trong Điều lệ.

Sau khi đã thỏa điều kiện để phân chia lợi nhuận và thống nhất việc phân chia ở cách thức nào thì công ty cần tiến hành hoàn tất các văn bản sau để được phân chia lợi nhuận:

– Giám đốc, Tổng Giám đốc đưa ra kiến nghị Phương án phân chia lợi nhuận trước cuộc họp của Hội đồng thành viên.

– Căn cứ vào đó, Hội đồng thành viên làm Báo cáo tài chính tiến hành biểu quyết để thông qua Phương án phân chia lợi nhuận.

– Hội đồng thành viên ra Quyết định phân chia lợi nhuận.

 

Ví dụ 1: A, B, C, D góp vốn thành lập công ty ABC. Sau khi hoạt động được 2 năm thì tiến hành giải thể. Nay tiến hành phân chia lợi nhuận dựa vào số vốn góp của các thành viên:

Trên đây là nội dung tư vấn về “Phân chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty giải thể.

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhắn “Chia sẻ” bài viết này

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Quách Gia Hy

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 69, Điều 208.5, Điều 208.6 Luật Doanh nghiệp 2020

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*