Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Nguyên tắc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Câu hỏi: Tôi là người nước ngoài, tôi vừa mới thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, là loại hình trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, tôi cũng đã có giấy chứng nhận đầu tư. Theo như tìm hiểu, thì việc tôi mở doanh nghiệp là hình thức đầu tư trực tiếp (DICA). Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hiểu rõ mình có được mở nhiều loại tài khoản (DICA) này hay không? Tôi phải mở tài khoản bằng VNĐ hay phải bằng ngoại tệ. Rất mong nhận được giải đáp.

Luật Nghiệp Thành sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ nguyên tắc mở loại tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (ĐTTT) này.

Đúng như bạn đã nêu, việc bạn thành lập doanh nghiệp tại VN mà có bạn là thành viên và đã thực hiện cấp GCNĐKĐT thì doanh nghiệp bạn là doanh nghiệp có vốn ĐTTT nước ngoài. Do đó, bạn thuộc đối tượng phải mở tài khoản vốn ĐTTT (DICA)[1]

Quy định mở tài khoản vốn như sau:[2]

Phải mở tài khoản vốn ĐTTT bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ, có liên quan đến hoạt động ĐTTT nước ngoài tại VN.

Document

– Nhà đầu tư đã góp vốn đầu tư bằng loại ngoại tệ nào thì chỉ được mở 01 tài khoản vốn ĐTTT bằng chính loại ngoại tệ đó tại ngân hàng được phép như nêu ở trên.

– Nếu đầu tư bằng đồng Việt Nam thì sẽ được mở 01 tài khoản vốn ĐTTT bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;

– Nếu là hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn ĐTTT riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

Chú thích: Ngân hàng được phép là Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (Điều 2.1 Thông tư 16/2014/TT-NHNN)

Do đó, có thể hiểu nhà đầu tư sẽ chỉ được mở 01 tài khoản vốn ĐTTT tương ứng với từng trường hợp là mở tài khoản vốn bằng ngoại tệ, tương ứng với loại ngoại tệ đã góp vốn, tương ứng với đồng Việt Nam đã đầu tư.

Riêng loại hợp đồng BCC và nhiều dự án PPP, thì nhà đầu tư phải mở tài khoản vốn riêng biệt với mỗi hợp đồng, loại dự án.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Nguyên tắc mở tài khoản vốn ĐTTT”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Cơ

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 3.2 Thông tư 06/2019/TT-NHNN

[2] Điều 5.2 Thông tư 06/2019/TT-NHNN

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*