Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà Chính phủ đã ban hành nhiều quy định giảm mức đóng BHXH và các loại bảo hiểm khác. Với mục đích là hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. Các chính sách hỗ trợ không chỉ áp dụng đối với NLĐ VN mà cả những NLĐ nước ngoài làm việc tại VN. Vậy cụ thể mức đóng BHXH bắt buộc lẫn BHYT và BHTN  thay đổi như thế nào trong năm 2022 này. Luật Nghiệp Thành tổng hợp ở bảng bên dưới như sau:

A. Người lao động VN.

1. Từ ngày 01/01/2022 – 30/06/2022,

Đối tượng

NSDLĐ (DN) đóng 

NLĐ đóng

Loại BH

Bảo hiểm xã hộiBHYTBHTN Bảo hiểm xã hộiBHYT

BHTN

Qũy

Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

   Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

 

Mức đóng

14%[1]3%[2]0%[3]3%[4]0%[5]8%[6]1.5%[7]

1%[8]

Tổng

17%

3%0%8%1.5%

1%

20%

10.5%

30.5%

 

 

 

 

 

 

 

2. Từ ngày 01/07/2022- 30/09/2022,

Document

Đối tượng

NSDLĐ (DN) đóng 

NLĐ đóng

Loại BH

Bảo hiểm xã hộiBHYTBHTN Bảo hiểm xã hộiBHYT

BHTN

Qũy

Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

   Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sản

TNLĐ

BNN

 

Mức đóng

14%3%0.5%3%0%8%1.5%1%

Tổng

17.5%3%0%8%1.5%

1%

20.5%

10.5%

31%

 3. Từ ngày 01/10/2022- 31/12/2022

Đối tượng

NSDLĐ (DN) đóng 

NLĐ đóng

Loại BH

Bảo hiểm xã hộiBHYTBHTN Bảo hiểm xã hộiBHYT

BHTN

Qũy

Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

   Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

 

Mức đóng

14%3%0.5%3%1%8%1.5%1%

Tổng

17.5%3%1%8%1.5%

1%

21.5%

10.5%

32%

 

B. Người lao động nước ngoài làm việc tại VN.

1. Từ ngày 01/01/2022-30/06/2022,

Đối tượng

NSDLĐ (DN) đóng NLĐ đóng

Loại BH

Bảo hiểm xã hộiBHYT Bảo hiểm xã hội

BHYT

Qũy

Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

  

Hưu trí Tử tuất

Ốm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

 

Mức đóng

14%[9]3%[10]0%[11]3%[12]8%[13]

1.5%[14]

Tổng

17%3%8%

1.5%

20%

9.5%

29.5%

2. Từ ngày 01/07/2022-31/12/2022,

Đối tượng

NSDLĐ (DN) đóng

 

NLĐ đóng

Loại BH

Bảo hiểm xã hộiBHYT Bảo hiểm xã hội

BHYT

Qũy

Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

  Hưu trí Tử tuấtỐm đau Thai sảnTNLĐ

BNN

 

Mức đóng

14%3%0.5%3%8%1.5%

Tổng

17.5%3%8%1.5%
20.5%

9.5%

30%

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Nghiệp Thành về “Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN năm 2022”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 5.2 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP

[2] Điều 5.2 Quyết định 595/QĐ-BHXH, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP

[3] Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

[4] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH

[5] Mục II.2 Nghị quyết 116/NQ-CP

[6] Điều 12.1 Nghị định 143/2018/NĐ-CP

[7] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH

[8] Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH

[9] Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP

[10] Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP

[11] Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

[12] ĐiỀU 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH

[13] Điều 1.10 Quyết định 505/QĐ-BHXH

[14] Điều 18.1 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*