MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động;

Căn cứ Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 sửa đổi nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công Ty Luật TNHH Nghiệp Thành và xét khả năng của người lao động,

Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) này được ký ngày 01 tháng 06 năm 2018, tại trụ sở CÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH, địa chỉ 136 Đường số 1, KDC Phước Kiển, Ấp 5, X.Phước Kiển, H.NB, Tp.HCM, bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm có:

Thông tinBÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NSDLĐ)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(sau đây gọi là NLĐ)

Tên chính thứcCÔNG TY LUẬT TNHH NGHIỆP THÀNH«Họ_và_tên»
Mã số DN/ số CCCD/CMND/ Hộ chiếu:41.02.2598/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp cấp ngày: 09/03/20xxNgày sinh: «Ngày_Sinh»

CMND số «CMNDCCCD»

Ngày cấp: «Ngày_cấp»

Nơi cấp: «Nơi_cấp»

Thông tin liên lạcĐiện thoại: 028 3941 3688Email«Email»

Điện thoại:«SĐT»

Địa chỉ136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM«Địa_chỉ»
Người đại diện – Chức vụNGUYỄN NGỌC THUẬN – Giám đốc«Họ_và_tên»
Tài khoản ngân hàng115588X tại Ngân hàng ACB-TP.HCM

Tùy ngữ cảnh cụ thể, mỗi bên được gọi riêng là “Bên” và hai bên được gọi chung là “Các bên”.

Xét rằng:

–      NSDLĐ có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; và

–      NLĐ là cá nhân độc lập, tự thấy rằng có đầy đủ năng lực giao kết hợp đồng lao động và có thể đáp ứng yêu cầu công việc của NSDLĐ;

Sau khi bàn bạc thống nhất, các bên đồng ý ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CÔNG VIỆC VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

 • Công việc:

Công việc cụ thể được thể hiện chi tiết trong bảng mô tả công việc đính kèm.

Trường hợp NLĐ không chấp nhận thực hiện việc mới sau điều chuyển thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên cơ sở đồng thuận, nhưng NSDLĐ đảm bảo phải trả ít nhất 01 tháng lương do thay đổi công việc dẫn đến chấm dứt hợp đồng trước hạn.

1.2       Địa điểm làm việc của người lao động:

Tại trụ sở/chi nhánh/VPĐD của NSDLĐ, địa chỉ 136 đường số 1, KDC Phước Kiển, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Trường hợp NSDLĐ có thay đổi địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/VPĐD thì NLĐ tiếp tục làm việc theo địa chỉ mới. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của giám đốc công ty, NSDLĐ có thể chỉ định NLĐ làm việc tại địa điểm khác địa chỉ nêu trên nhưng phải báo trước ít nhất 03 ngày để NLĐ kịp thời chuẩn bị.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Document

Thời hạn của HĐLĐ này được quy định như sau (đánh dấu X vào c tương ứng với loại HĐLĐ mà NSDLĐ giao kết với NLĐ tại phần đầu hợp đồng này):

 Loại Hợp đồng

giao kết

Thời gian thực hiện hợp đồng Thời điểm

 bắt đầu

Thời điểm

kết thúc

X«Loại_HĐLĐ» «Thời_hạn»«Ngày_bắt_đầu_làm_việc»«Ngày_kết_thúc_làm_việc»
cKhông xác định thời hạnKhông cóKhông có
cTheo mùa vụ
cTheo một công việc nhất định

Đối với hợp đồng xác định thời hạn thử việc: Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo cho NLĐ kết quả công việc NLĐ đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ  phải giao kết ngay HĐLĐ với NLĐ.

Thời hạn HĐLĐ quy định tại Điều này chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục HĐLĐ và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn HĐLĐ với NLĐ cao tuổi và NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

ĐIỀU 3. MỨC LƯƠNG, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, THỜI HẠN TRẢ LƯƠNG, PHỤ CẤP LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC

3.1     Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác:

 1. Lương thực tế = Lương cơ bản + lương khoán công việc.

Lương cơ bản = «Mức_lương_cơ_bản» đ/tháng (dùng để tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép).

Lương khoán việc được quy định như sau:

 • Mức lương khoán công việc tối đa là «Mức_lương_khoán_việc» đ trong trường hợp hoàn thành công việc được giao và không vi phạm nội quy công ty trong tháng.
 • Nếu trong tháng hoàn thành công việc được giao và không vi phạm nội quy công ty sẽ hưởng 100% lương khoán việc.
 • Nếu trong tháng có 1 công việc được giao không hoàn thành hoặc 1 lần vi phạm nội quy công ty sẽ hưởng 95% lương khoán việc.
 • Nếu trong tháng có 2 công việc được giao không hoàn thành hoặc 2 lần vi phạm nội quy công ty sẽ hưởng 90% lương khoán việc.
 • Nếu trong tháng có từ 2 công việc được giao không hoàn thành hoặc từ 2 lần vi phạm nội quy công ty thì mức lương khoán công việc sẽ được điều chỉnh giảm trong vòng 60% và do giám đốc quyết định.

Phụ cấp lương, công tác phí: Theo quy định của công ty

 1. Các khoản bổ sung khác: Theo quy định của công ty.
 2. Tiền lương tháng 13:

Chỉ áp dụng đối với người lao động đang làm việc đến cuối năm dương lịch và sẽ tiếp tục làm việc sau đó ít nhất 3 tháng nếu còn thời hạn hợp đồng: sẽ nhận thêm từ 1 đến 3 tháng lương (lương bình quân cả năm), nếu làm đủ năm; ngược lại nếu làm không đủ năm sẽ tính bình quân theo số tháng làm việc của năm; được xác định vào cuối năm dương lịch và nhận vào cuối năm âm lịch hoặc trước tháng 31/3 năm sau. Tùy theo tình hình kinh doanh, năng lực và thời gian công tác lâu năm của NLĐ, giám đốc công ty sẽ quyết định tiền lương tháng 13 của từng NLĐ trong phạm vi trên.

 1. Tiền lương làm thêm giờ: được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

3.2     Hình thức trả lương: Chuyển khoản thông qua ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại bộ phận kế toán.

3.3     Kỳ hạn trả lương:

 1. Kỳ hạn trả lương: Tiền lương được trả vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Tiền lương được NSDLĐ trả trực tiếp, đẩy đủ và đúng thời hạn cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ trong tháng đó. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì không được trả chậm quá 01 tháng.
 2. Thời điểm trả lương: Trả lương vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. Nếu ngày trả lương trùng với ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ thì công ty sẽ thực hiện trả lương vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 4. CHẾ ĐỘ NÂNG LƯƠNG:

4.1     Điều kiện: Theo quy định hoặc quyết định của công ty.

4.2     Thời gian: Theo quy định hoặc quyết định của công ty.

4.3     Thời điểm: Theo quy định hoặc quyết định của công ty.

4.4     Mức lương sau khi nâng: Theo quy định hoặc quyết định của công ty.

ĐIỀU 5. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Trừ trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Giám đốc công ty, thời giờ làm việc thời gian nghỉ ngơi được quy định như sau:

5.1     Thời giờ làm việc trong ngày:

 1. Thời điểm bắt đầu: 7h30
 2. Thời điểm kết thúc: 17h15

5.2     Thời giờ làm việc trong tuần: 40 giờ/tuần. Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (có thay đổi tùy thuộc vào quy định của công ty).

5.3     Thời giờ làm thêm giờ: Theo quy định của công ty.

5.4     Thời gian nghỉ trong giờ làm việc: Nghỉ trưa từ 11h30 đến  13h15 hàng ngày làm việc.

5.5     Thời gian nghỉ hằng tuần: Trừ các ngày làm việc theo điều 5.2

5.6     Thời gian nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết: Theo quy định hiện hành của Bộ Luật lao động. Trường hợp ngày nghỉ, lễ kéo dài và trùng thứ bảy chủ nhật thì Giám đốc công ty quyết định nghỉ bù, làm bù nhưng vẫn đảm bảo công việc được sắp xếp ổn thỏa, hợp lý.

5.7     Thời gian nghỉ việc riêng: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Trừ trường hợp nghỉ ốm, lý do sức khỏe đặc biệt thì NLĐ phải có kế hoạch sắp xếp công việc đảm bảo không ảnh hưởng đến bộ phận, phòng ban khác và phải báo trước cho Trưởng phòng nhân sự/Giám đốc ít nhất 03 ngày.

5.8     Thời gian nghỉ không hưởng lương: Nghỉ việc không báo trước hoặc không có lý do rõ ràng, nghỉ quá số ngày phép năm.

ĐIỀU 6. TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trong suốt quá trình làm việc, thiết bị và công cụ bảo hộ sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

7.1     Mức đóng:  Dựa trên mức lương cơ bản ghi trên HĐLĐ này.

7.2     Tỷ lệ đóng: Tính theo mức % tính trên mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại thời điểm phát sinh;

7.2     Phương thức đóng, thời gian đóng: NSDLĐ chịu trách nhiệm đóng phần bảo hiểm của NSDLĐ. Phần bảo hiểm thuộc trách nhiệm của NLĐ được NLĐ ủy quyền NSDLĐ trừ vào lương hàng tháng và đóng hộ.

ĐIỀU 8. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Tại từng thời điểm khác nhau và theo Quyết định của Giám đốc công ty, NSDLĐ đảm bảo thời gian, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ trong quá trình làm việc và cống hiến tại NSDLĐ.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

NLĐ cam kết rằng mọi thông tin nội bộ của NSDLĐ gồm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, danh sách khách hàng, nhà cung cấp, quản lý điều hành, tiền lương, tiền thưởng và các thông tin nội bộ khác là thông tin mật. NLĐ cam kết  không được tiết lộ, mua bán, trao đổi, chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức nào. Trường hợp NSDLĐ có chứng cứ cho rằng NLĐ tiết lộ thông tin ảnh hưởng đến kinh doanh, uy tín, thương hiệu của NSDLĐ thì NLĐ phải bồi thường thiệt hại 100%.

ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động này chấm dứt hiệu lực khi và chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

10.1   Hết thời hạn ghi tại Điều 2 mà các bên không gia hạn;

10.2  NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

 1. Bị đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự hoặc cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 2. Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;
 3. Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

10.3  NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

 1. NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Do địch họa, dịch bệnh; (ii) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10.4   Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn NLĐ/NSDLĐ phải tuân thủ theo những quy định của Bộ luật Lao động hiện hành. Đồng thời, phải đảm bảo thời hạn báo trước (thông báo bằng văn bản cho đại diện của Công ty là Phòng Hành chính – Nhân sự) theo quy định, cụ thể:

 • Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn;
 • Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày đối với HĐLĐ theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 01 năm.

ĐIỀU 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các điều khoản khác không ghi trong hợp đồng này như trách nhiệm vật chất, bồi thường thiệt hại, kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và các vấn đề khác có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, NĐ 148/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp các bên tiến hành ký phụ lục hợp đồng thì phụ lục có giá trị thực hiện như hợp đồng. Trường hợp, phụ lục hợp đồng có điều khoản xung đột với hợp đồng này thì áp dụng điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Hợp đồng này được lập bằng Tiếng Việt, tổng cộng 07 trang được đánh số thứ tự từ 01 đến 07 và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2019.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG, đại diện có thẩm quyền của các bên đã ký kết Hợp đồng này vào ngày ghi tại phần đầu Hợp đồng.

Hợp đồng được lập tại trụ sở công ty Luật TNHH Nghiệp Thành.

 

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NSDLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên: LS. NGUYỄN NGỌC THUẬN

Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN VÀ THAY MẶT NLĐ

 

 

 

__________________________

Họ tên:

   

 

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

 

Document
Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*