Mẫu di chúc

Mẫu di chúc

Mẫu di chúc

MẪU DI CHÚC

Tôi tên là:………………………………………………….. Sinh ngày: ……/……./……..

CMND/CCCD số:………….. cấp ngày…./…../….tại…………………………………….

Đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) …………………………………………………………………….

Hôm nay tại nhà tôi đang ở, trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu 50% khối tài sản gồm:

  1. Bất động sản:…………………………………………………………………………………..
  2. Tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng:…………………………………………………………….
  3. Tài sản khác:……………………………………………………………………………………

Tôi có ……vợ (chồng) tên là:…………… sinh ngày: ……/……./……..

CMND/CCCD số:………….. cấp ngày…./…../….tại…………………………………….

Và ….. người con lần lượt là:

  1. Con lớn tên là:…………… sinh ngày: ……/……./……..

CMND/CCCD số:………….. cấp ngày…./…../….tại…………………………………….

Document
  1. Con thứ tên là:…………… sinh ngày: ……/……./……..

CMND/CCCD số:………….. cấp ngày…./…../….tại…………………………………….

  1. Con út tên là:…………… sinh ngày: ……/……./……..

CMND/CCCD số:………….. cấp ngày…./…../….tại…………………………………….

Sau khi tôi qua đời, các phần  tài sản sau đây: ……… …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………tôi để lại cho vợ (chồng) …………………… ……….. ……………………………………………

Con thứ …………………………… được sở hữu những tài sản sau đây …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phần di sản còn lại bao gồm:……………………. tôi để lại cho con út……………………………… được sở hữu toàn bộ. Con cả……………………………………. đã được tôi tặng cho…………………………………………………………. tài sản khi lấy vợ (chồng) nên tôi không tặng cho con cả tài sản nào nữa.

Khi đó vợ (chồng) và các con ……………………………………là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con út……………………….sẽ được ở ngôi nhà mà tôi đang ở và có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên và việc hậu sự sau này của tôi. Căn nhà này không được bán, tặng cho người ngoài gia tộc vì đây là nhà thờ tổ tiên ông bà. Khi muốn bán, tặng cho ai thì phải được sự đồng ý của gia tộc.

Nếu con út…………………….không nghe theo lời bản di chúc này thì con cả sẽ được quyền thừa kế lại ngồi nhà này và có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên và việc hậu sự của chúng tôi sau này cũng như không được bán, tặng cho người ngoài gia tộc. Khi muốn bán, tặng cho ai thì phải được sự đồng ý của gia tộc.

Bản di chúc này do tự tay tôi (……………………………) viết lại theo ý nguyện của mình. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ hai bàn tay dưới đây để làm bằng chứng.

Để đảm bảo lúc lập di chúc tôi hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện và không bị ép buộc. Tôi có mời Ông (Bà) ……………………… sinh ngày……tháng……năm……, CMND/CCCD số: ……….. …………….. cấp ngày……tháng…..năm…… do……….cấp và Ông (Bà)……………………… sinh ngày……tháng……năm……, CMND/CCCD số:…………………..cấp ngày…… tháng….. năm…… do……….cấp. Ông (Bà) ……………………….đã chứng kiến toàn bộ quá trình tôi viết di chúc này và xác nhận tôi hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện, không bị ai ép buộc. Ông (Bà)………………….sẽ ký tên điểm chỉ ngón trỏ tay phải để làm bằng chứng.

Ngày……tháng……….năm…….

Người lập di chúc

Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên

 

 

Người làm chứng 1

Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên

Người làm chứng 2

Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên

 

CHỨNG NHẬN CỦA UBND HOẶC VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

 

 

Trên đây là mẫu di chúc do Luật Nghiệp Thành biên soạn.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

 

Document
Categories: Cá Nhân
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*