Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn có đóng thuế TNDN?

Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn có đóng thuế TNDN?

Tình huống: Công ty A có hoạt động góp vốn vào Công ty B (loại hình Công ty TNHH 2TV trở lên). sau thời gian đầu tư góp vốn và sinh lời, Công ty B thực hiện chia lợi nhuận cho Công ty A với tư cách là thành viên góp vốn. Lúc này, phần lợi nhuận Công ty A nhận được có phải đóng thuế TNDN?

“Liên quan đến lợi nhuận chia cho thành viên là doanh nghiệp khi góp vốn thì bên được chia lợi nhuận sẽ không phải đóng thuế TNDN sau khi bên nhận góp vốn đã nộp thuế TNDN kể cả trường hợp bên nhận vốn đang được hưởng ưu đãi thuế”

Có thể hiểu rằng trước khi lợi nhuận được chia cho thành viên góp vốn thì Công ty có phần vốn góp (bên nhận góp vốn) đã phải nộp đủ các khoản thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật, trong đó bao gồm cả thuế TNDN.[1]

Do vậy, Công ty A sẽ không phải nộp thuế TNDN do Công ty B đã thực hiện xong nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Hơn nữa, phải đáp ứng điều kiện về hoàn thành nghĩa vụ thuế thì Công ty B mới có thể tiến hành phân chia lợi nhuận cho thành viên Công ty A. Và theo quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp thì khoản lợi nhuận này là khoản thu nhập được miễn thuế.[2]

Sau đây là một số trường hợp cụ thể về lợi nhuận sau thuế mà Công ty A nhận được so với phần lợi nhuận trước thuế khi Công ty B có hoặc không thuộc trường hợp hưởng ưu đãi thuế TNDN.[3]

Cũng tại ví dụ trên nhưng lợi nhuận trước thuế mà Công ty A nhận được trong Công ty B là 100 triệu đồng.

Document

Liên quan đến hoạt động góp vốn doanh nghiệp này vào doanh nghiệp khác, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn vào doanh nghiệp khác

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Lợi nhuận thu được từ đầu tư vốn có đóng thuế TNDN?”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Thuận

[1] Điều 49.1.c Luật Doanh nghiệp 2020

[2] Điều 4.6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Điều 8.6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

[3] Tham khảo Điều 8.6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

[4] Điều 11.1 Thông tư 78/2014/TT-BTC “Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% từ ngày 01/01/2016”

Document
Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*