Kiểm tra thuế khi chuyển địa chỉ công ty

Kiểm tra thuế khi chuyển địa chỉ công ty

Kiểm tra thuế khi chuyển địa chỉ công ty

Đây ắt hẳn là câu hỏi khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm khi chuyển địa chỉ công ty, đặc biệt là khi chuyển địa chỉ khác quận/huyện. Vì thủ tục đó phải thay đổi cả cơ quan quản lý thuế[1]

Hơn nữa, khi nộp hồ sơ Mẫu 08-MST tại cơ quan thuế chuyển đi, thời gian xử lý hồ sơ trả kết quả Mẫu 09 sẽ kéo dài hay không còn tùy thuộc vào doanh nghiệp đó có thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở nơi chuyển đi hay không.[2]

Bởi vì nhiều trường hợp trước khi chốt các hồ sơ thuế tại cơ quan thuế cũ mà doanh nghiệp còn phải bị kiểm tra thuế, đó là cung cấp các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ khai thuế có liên quan mà do cơ quan thuế yêu cầu.

Vậy những trường hợp nào mà NNT (người nộp thuế) sẽ bị kiểm tra?

Thực tế, NNT có thể sẽ bị kiểm tra theo hai hình thức là tại cơ quan thuế hoặc tại trụ sở của mình.[3]

Document

Khi chuyển địa điểm kinh doanh thì NNT vẫn có thể sẽ bị kiểm tra. Cơ quan thuế sẽ tùy vào NNT đó thuộc trường hợp rủi ro về thuế ở mức độ nào thì sẽ phải bị kiểm tra[4] hay không kiểm tra. Cụ thể,

– Nếu là rủi ro cao thì cả hai cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi và đến sẽ phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra.

– Còn trường hợp rủi ro trung bình thì cơ quan thuế nơi NNT chuyển đến sẽ giám sát, đề nghị NNT giải trình bổ sung thông tin tài liệu khi có yêu cầu. Rủi ro thấp thì chưa thực hiện kiểm tra, chỉ phân loại rủi ro đối với NNT trong kỳ đánh giá tiếp theo.

Hơn nữa, Doanh nghiệp sẽ phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số tiền thuế khai đúng nếu hồ sơ thuế có những nội dung cần làm rõ liên quan đến số thuế phải nộp, tiền thuế được miễn, tiền thuế được giảm, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế được hoàn, v.v… với cả hai hình thức kiểm tra như trên. Hoặc có thể những trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì sẽ bị kiểm tra tại trụ sở của doanh nghiệp. [5]

Việc xác định rủi ro của người nộp thuế sẽ được xác định tại đây

Trong thời gian này, việc kiểm tra thuế trên sẽ được thực hiện khi NNT nhận được quyết định kiểm tra thuế. Được công bố trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký và được gửi cho NNT trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày ký.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Kiểm tra thuế khi chuyển địa chỉ công ty”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, rất mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

[2] Điều 11.2 Thông tư 105/TT-BTC

[3] Điều 109, 110 Luật Quản lý thuế 2019

[4] Điều 16 Thông tư 31/2021/TT-BTC, Điều 109.1.a Luạt Quản lý thuế 2019

[5] Điều 110 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 109.2.b Điều 109 Luật Quản lý thuế 2019

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*