Tuyển Dụng

Back to homepage
Tuyển Dụng

Định hướng khi lựa chọn theo nghề luật sư

Hits: 1012Định hướng khi lựa chọn theo nghề luật sư Chương 1: Chọn nghề. 1.1 Học luật mở ra nhiều nghề. 1.2 Chọn nghề LS. 1.2.1 Chọn trường đại học. 1.2.2 Chọn ngành học. 1.2.3 Chọn đề tài để làm

Tuyển Dụng

TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN THÁNG 10/2019 (ngưng nhận hồ sơ)

Hits: 117 Số: 190919/SV-KB                                                                                    TP.HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN NĂM 2019 Công Ty Cổ Phần Khánh Bình thành lập năm 2006 hoạt động trong lĩnh vực cung

Tuyển Dụng

Tuyển thực tập sinh ngành Luật tháng 10/2019 (ngưng nhận hồ sơ)

Hits: 753 THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT A.     VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 1.   Công việc/chức danh: Nhân viên thực tập. 2.   Số lượng: 01 nam, 01 nữ 3.   Mô tả công việc: ·      Được

Tuyển Dụng

Tuyển sinh viên thực tập ngành Luật tháng 08/2019 (ngưng nhận hồ sơ)

Hits: 499 THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT A.     VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 1.   Công việc/chức danh: Nhân viên thực tập. 2.   Số lượng: 02 nam, 02 nữ 3.   Mô tả công việc: ·      Được

Tuyển Dụng

TUYỂN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN THÁNG 08/2019 (ngưng nhận hồ sơ)

Hits: 1403 Số: 190819/SV-KB                                                                                    TP.HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN NĂM 2019 Công Ty Cổ Phần Khánh Bình thành lập năm 2006 hoạt động trong lĩnh vực cung

Tuyển Dụng

Tuyển thực tập sinh ngành luật tháng 3/2019 (ngưng nhận hồ sơ)

Hits: 349 THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH LUẬT A.     VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 1.   Công việc/chức danh: Nhân viên thực tập. 2.   Số lượng: 01 nam, 01 nữ 3.   Mô tả công việc: ·      Được