Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Đối với nhà đầu tư có hoạt động đầu tư vào Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp, việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (ĐTTT) là căn cứ để chứng minh việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, và còn chứng tỏ nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư (bằng ngoại tệ hoặc đồng VN) theo mức vốn góp đã đăng ký tại GCN đăng ký đầu tư và giấy phép thành lập. Thế thì những nhà đầu tư nào sẽ phải mở vốn tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Hãy cùng tham khảo nội dung dưới đây nhé.

Khái niệm:

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Đối tượng mở tài khoản vốn ĐTTT là:

Document

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài (tham gia hợp đồng BCC, trực tiếp thực hiện dự án PPP).

Trong đó, doanh nghiệp có vốn ĐTTT nước ngoài là:[1]

a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

(iii) Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý, bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Nguyễn Minh Cơ

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

[1] Điều 3.2 TT 06/2019/TT-NHNN

Document
Categories: Doanh nghiệp

Comments

    Write a Comment

    Your e-mail address will not be published.
    Required fields are marked*