Đăng ký cấp tài khoản truy cập với khoản vay nước ngoài

Đăng ký cấp tài khoản truy cập với khoản vay nước ngoài

Đăng ký cấp tài khoản truy cập với khoản vay nước ngoài

Như đã đề cập tại bài viết “Các khoản vay nước ngoài phải đăng ký”, sau khi xác định khoản vay của mình thuộc đối tượng phải đăng ký. Thì bên có trách nhiệm cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký  khoản vay. Tuy nhiên, trước khi đăng ký khoản vay, bên đi vay cần có tài khoản truy cập vào Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh (Gọi tắt là “Trang điện tử’)

Sau đây, Luật Nghiệp Thành sẽ hướng dẫn bạn đọc cách để đăng ký và cấp tài khoản truy cập của bên đi vay.[1]

Bước 1: Tải mẫu tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập theo hướng dẫn trên Trang điện tử

Mẫu tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai

Điền thông tin như tên doanh nghiệp đăng ký, loại hình, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, email và hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp như giấy chứng đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác.

Sau đó, in tờ khai và ký, đóng dấu.

Document

Bước 3: Gửi tờ khai

– Qua dịch vụ bưu chính

– Hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (“NHNN”) nơi bên đi vay đặt trụ sở chính

– Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng nhà nước

Bước 4: Cấp tài khoản truy cập

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NHNN nhận được tờ khai đề nghị:

Nếu đơn hợp lệ, thì sẽ được duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà người sử dụng đã đăng ký.

Nếu bị từ chối, thì người nộp sẽ nhận được phản hồi đến hộp thư điện tử đã đăng ký và nêu rõ lý do.

* Thay đổi thông tin tài khoản truy cập:[2]

Nếu có thay đổi về tài khoản đã đăng ký thì bên đi vay cần nộp lại đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài. Theo đó, cần liệt kê nội dung và lý do thay đổi và đính kèm Thỏa thuận vay nước ngoài đã sửa đổi. Trường hợp nếu không có Thỏa thuận vay nước ngoài sửa đổi thì phải giải trình cụ thể.

Hiện tại, trên Trang điện tử đều có hướng dẫn cụ thể thủ tục thay đổi khoản vay, theo đó, bên đi vay sau khi được cấp tài khoản truy cập và có mã khoản vay, có thể điền thông tin để tạo biểu mẫu online trên Trang điện tử. Sau khi hoàn tất, thì in ra, ký đóng dấu và gửi đến NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bên đi vay đặt trụ sở chính.

Cũng tương tự cấp tài khoản, sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai, NHNN sẽ xem xét duyệt và nội dung thay đổi tài khoản truy cập. Nếu từ chối thì sẽ có trả lời nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Đăng ký cấp tài khoản truy cập đối với khoản vay nước ngoài”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức tới Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phải hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 10 Thông tư 12/2022/TT-NHNN, Điều 3.2 Thông tư 21/2023/TT-NHNN

[2] Điều 10.4 Thông tư 12/2022/TT-NHNN

Document
Categories: Doanh nghiệp

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*