Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Để được hành nghề trong ngành y thì Bác sỹ, Y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền phải có chứng chỉ hành nghề. Trước đây, chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám, chữa bệnh thì không có thời hạn hiệu lực, được cấp và sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định mới về chuyển đổi chứng chỉ hành nghề và thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề. Thông qua bài viết dưới đây, Luật Nghiệp Thành xin chia sẻ một số quy định về việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề sang giấy phép hành nghề.

Trong Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 đã quy định chuyển tiếp đối với chứng chỉ hành nghề được cấp trước ngày 01/01/2024 sẽ được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề và được thực hiện gia hạn 05 năm một lần kể từ ngày chuyển đổi.[1]

Thực hiện chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khi nào?

+ Từ ngày 01/01/2024, Chứng chỉ hành nghề được cấp trước đó vẫn được tiếp tục sử dụng như giấy phép hành nghề đến khi được chuyển đổi.[2]

+ Chứng chỉ hành nghề được áp dụng thời hạn hiệu lực là 5 năm từ năm 2030. Tức là chứng chỉ hành nghề sẽ hết hiệu lực vào năm 2035. Ngày hết hiệu lực được xác định theo ngày tháng ghi trên chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

+ Người hành nghề có thể chọn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề trong 02 trường hợp sau:

Document

– Trường hợp 1: Khi chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực vào năm 2035, người hành nghề muốn tiếp tục hành nghề thì thực hiện thủ tục gia hạn; hoặc

– Trường hợp 2: Chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề trước khi hết thời hạn hiệu lực thì người hành nghề hiện thủ tục cấp mới và nộp lại chứng chỉ hành nghề.

VD: Ngày 12/4/2021, chị C điều dưỡng tại Bệnh viện được cấp chứng chỉ hành nghề. Từ ngày 01/01/2024, chứng chỉ hành nghề của chị C vẫn được tiếp tục sử dụng chứ không cần chuyển đổi sang giấy phép hành nghề. Đến năm 2030 thì chứng chỉ hành nghề của chị C được áp dụng thời hạn hiệu lực là 5 năm và sẽ hết hiệu lực vào ngày 12/4/2035. Nếu chị C muốn tiếp tục hành nghề thì phải làm thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Biểu đồ dưới đây minh họa cho ví dụ trên:

Bạn có thể xem bài viết Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thành giấy phép hành nghề để hiểu rõ hơn về thủ tục chuyển đổi.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Trần Thị Ngân

Người kiểm tra nội dung: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 121.1 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

[2] Điều 143.2 Nghị định 96/2023/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Y Tế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*