Chi phí quà tặng có được gom chung để xuất 01 hóa đơn GTGT

Chi phí quà tặng có được gom chung để xuất 01 hóa đơn GTGT

Chi phí quà tặng có được gom chung để xuất 01 hóa đơn GTGT

Tình huống: Công ty HN có chi tiền để tặng quà cho các Khách hàng và đối tác trong các dịp lễ, tết, trung thu, v.v…. Sau đó, Công ty thực hiện xuất hóa đơn để ghi nhận các chi phí trên nhưng Công ty dự tính gom chung để xuất 01 hóa đơn GTGT liệt kê các mặt hàng đã tặng trong kỳ. Theo đó, kèm hóa đơn sẽ là bảng kê danh sách khách hàng được tặng. Vậy, Công ty HN không xuất hóa đơn chi tiết từng khách hàng được tặng thì có đáp ứng đủ điều kiện được xem là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời:

Về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng biếu tặng thì doanh nghiệp cần ghi đầy đủ nội dung cần có đối với nội dung cần phải có đối với hóa đơn GTGT. Cụ thể là nội dung người bán, người mua tương ứng với người bán là Công ty HN và người mua là bên Khách hàng và đối tác được tặng quà.

Cụ thể, về Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ có quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp dùng để cho, biếu, tặng,……..)[1]phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Document

Vì vậy, như đã nêu Công ty HN cần lập hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của từng Khách hàng và đối tác được tặng. Và việc lập hóa đơn đối với khoản chi cho quà cho biếu tặng là một trong những điều kiện để khoản chi đó đáp ứng và được xem là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.[2]

Về bảng kê là danh sách tên khách hàng kèm theo như Công ty HN đề cập thì quy định về nội dung hóa đơn với trường hợp được sử dụng bảng kê là để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đối với dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh chứ không phải đối với danh sách Khách hàng.[3]

Do đó, Công ty HN cần lập hóa đơn đối với các bên tặng đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế và không cần đính kèm theo bảng kê đối với trường hợp này khi đã ghi đầy đủ thông tin bên tặng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Chi phí quà tặng có được gom chung để xuất 01 hóa đơn GTGT”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi và góp ý bổ sung.

 

[1] Điều 4, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

[2] Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

[3] Điều 10.6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*