Cha nhận trợ cấp thai sản khi người mẹ sinh con

Cha nhận trợ cấp thai sản khi người mẹ sinh con

Cha nhận trợ cấp thai sản khi người mẹ sinh con

Người phụ nữ ngày nay đều đóng vai trò chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình, bên cạnh đó, họ còn gánh vác đặc quyền sinh nở thiêng liêng của mình. Nhận thức được điều đó, pháp luật về lao động luôn dành phần nhiều ưu đãi để hỗ trợ đối với lao động nữ, đặc biệt đối với lao động nữ trong thời kỳ mang thai, sinh nở, làm mẹ. Gần đây nhất, việc sinh con còn được bổ sung quy định người cha có quyền được hưởng trợ cấp chế độ thai sản (sau đây gọi là trợ cấp sinh con). Luật Nghiệp Thành chia sẻ về quy định này!

Nguồn ảnh: Internet

1.Điều kiện nhận trợ cấp sinh con

Trường hợp 1[1]: Chỉ có cha tham gia BHXH.

Cha phải đóng BHXH ≥ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp 2[2]: Vợ mang thai hộ.

Cha phải đóng BHXH ≥ 6 tháng trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Trường hợp 3[3]: Mẹ không đủ điều kiện nhận trợ cấp, nhưng cha đủ điều kiện.

Nếu cả hai cùng tham gia đóng BHXH thì chỉ một người nhận được trợ cấp. Với điều kiện người nhận trợ cấp phải đóng đủ phải đóng BHXH ≥ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con.

Đây là quy định vừa được bổ sung thêm tại quy định về chế độ thai sản, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các bậc cha mẹ đủ điều kiện kinh tế chăm sóc con nhỏ cũng như giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

2.Cách xác định thời gian đóng BHXH

Bước 1[4]: Xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như hình vẽ.

Nếu sinh con trước ngày 15 của tháng sinh đó thì tháng đó không được tính là tháng đóng BHXH.

 

Bước 2: Xác định thời gian đóng BHXH có đủ 6 tháng hay không.

Trong thời gian 12 tháng được xác định ở Bước 1, người cha phải đóng đủ 6 tháng BHXH trong 12 tháng này, thì được xem như đủ điều kiện đã nêu ở mục 1.

3.Người cha được hưởng trợ cấp sinh con bao gồm những gì?

Thứ nhất, người cha được nghỉ việc.[5] Thời gian người cha được nghỉ việc tối đa là 5 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh mổ, người cha có thể được nghỉ từ 7 ngày – 14 ngày làm việc.

Lưu ý, có thể nghỉ không liên tục nhưng chỉ nghỉ được trong thời gian 30 ngày sinh đầu tiên của vợ.

Thứ hai, nhận được tiền trợ cấp.[6]

Mức trợ cấp = 2 * mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Lưu ý: Trợ cấp chế độ thai sản chỉ được hưởng 1 lần.

Bạn đọc tham khảo Thủ tục giải quyết chế độ thai sản khi sinh con

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Cha nhận trợ cấp thai sản khi người mẹ sinh con”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

[1] Điều 9(2)(a) Thông tư 59/2015 TT-BLĐTBXH

[2] Điều 9(2)(b) Thông tư 59/2015 TT-BLĐTBXH

[3] Điều 1(5)(c) Thông tư 06/2021 TT-BLĐTBXH

[4] Điều 9(1) Thông tư 59/2015 TT-BLĐTBXH

[5] Điều 34(2) Luật BHXH 2014

[6] Điều 38 Luật BHXH 2014.

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Lao động

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*