Xử phạt vi phạm cho thuê lại lao động

Xử phạt vi phạm cho thuê lại lao động

Xử phạt vi phạm cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là loại hình kinh doanh có điều kiện, chỉ được hoạt động khi được cấp phép đối với một số ngành nghề nhất định và không được vượt quá 12 tháng. Do đó, khi vi phạm các quy định trên thì cả doanh nghiệp cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại sẽ bị xử phạt theo quy định. Sau đây, mời bạn đọc cùng Luật Nghiệp Thành tìm hiểu các mức xử phạt khi vi phạm quy định cho thuê lại lao động.

Khi vi phạm các nguyên tắc về cho thuê lại lao động bao gồm: thời hạn, các trường hợp không được cho thuê lại, giấy phép cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động và doanh nghiệp thuê lại sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với các mức phạt như sau:

Đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động: phạt tiền từ 50.000.000 – 100.000.000 đồng[1] tước quyền sử dụng giấy phép 6 – 12 tháng hoặc bị tịch thu giấy phép; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp[2] đối với những hành vi sau:

+ Hoạt động cho thuê lại lao động mà không có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, giấy phép hết hiệu lực; sữa chữa nội dung giấy phép;

+ Cho người khác sử dụng Giấy phép để cho thuê lại lao động;

+ Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được cho phép;

Document

+ Cho thuê lại lao động vượt quá 12 tháng;

+ Cho thuê lại lao động trong trường hợp cấm;

– Đối với doanh nghiệp thuê lại lao động: phạt tiền từ 40.000.000 – 50.000.000 đồng[3] khi có những hành vi sau:

+ Thuê lại lao động làm những công việc không thuộc trong danh mục được cho phép.

+ Ký hợp đồng với bên cho thuê lại lao động không có Giấy phép cho thuê lại lao động.

+ Sử dụng lao động thuê lại thuộc các trường hợp cấm sử dụng.

Trên đây là nội dung tư vấn về: “Xử phạt vi phạm cho thuê lại lao động”.

Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, chia sẻ, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Khánh Như

Cập nhật, bổ sung: ngày 11/02/2022

Người bổ sung: Bùi Thị Như

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

[1] Điều 13.5, Điều 13.6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[2] Điều 13.8, Điều 13.9.b Nghị định 12/2022/NĐ-CP

[3] Điều 13.2 Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Categories: Doanh nghiệp
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*