Tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế

Tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế

Tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế

Thuế là nguồn lực duy trì sự sống của Nhà nước, nghĩa vụ nộp thuế luôn luôn gắn liền với công dân. Chính vì vậy, các căn cứ để đánh giá mức độ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người dân luôn được Nhà nước quan tâm và quy định một cách rõ ràng.

Nguồn: Internet

1.Vì sao người nộp thuế phải tuân thủ thuế?

Thứ nhất, người nộp thuế nộp đúng, đủ số thuế trong thời hạn thuế có thể giúp Nhà nước hỗ trợ điều chỉnh mức thuế phù hợp với hoàn cảnh kinh tế.

Thứ hai, tuân thủ nghĩa vụ nộp thuế góp phần xây dựng hạ tầng kinh tế, mở rộng cơ hội phát triển cho bản thân cũng như doanh nghiệp của bạn.

Thứ ba, nộp thuế như là một hình thức trả ‘tiền thuê nhà’ cho Nhà nước.

Bạn đọc tham khảo thêm tại: Vì sao người nộp thuế phải tuân thủ thuế?

2.Vậy người nộp thuế cần tuân thủ thuế như thế nào?

Theo đó, Nhà nước đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế dựa trên các hệ thống tiêu chí[1] bao gồm:

Document

Tiêu chí 1: Trạng thái hoạt động của người nộp thuế: người nộp thuế phải hoạt động 2 năm liên tục trở về trước tính từ thời điểm đánh giá.

Tiêu chí 2: Thực hiện việc kê khai và nộp các loại thuế phát sinh theo quy định

Tiêu chí 3: Chấp hành tốt các chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Bạn đọc tham khảo Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in

Tiêu chí 4: Đáng giá thông qua các hành vi vi phạm hành chính

Tiêu chí 5: Tình hình nợ thuế của doanh nghiệp

Tiêu chí 6: Các nhóm tiêu chí khác

Bạn đọc tham khảo: Người nộp thuế cần tuân thủ thuế như thế nào?

3.Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

Thứ nhất, thực hiện công tác quản lý rủi ro về thuế một cách hiệu quả.

Thứ hai, nhằm hạn chế tình trạng thất thu thuế hiện nay.

Thứ ba, gia tăng sự tuân thủ của người nộp thuế.

Thứ tư, đánh giá chung nhất về sự tự nguyện của người nộp thuế.

Thứ năm, đáp ứng công tác quản lý thuế hiện đại.

Bạn đọc tham khảo: Tại sao Nhà nước đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế?

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ thuế của người nộp thuế”

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tỏa tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Lê Kim Bảo Ngọc

Người hướng dẫn: Nguyễn Linh Chi

Người kiểm duyệt: Luật sư Thuận

 

 

 

[1] Phụ lục I Thông tư 31/2021 TT-BTC

Document
Categories: Thuế
Tags: tag

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*