Cá nhân hưởng hóa hồng môi giới khi nào phải xuất hóa đơn?

Cá nhân hưởng hóa hồng môi giới khi nào phải xuất hóa đơn?

Cá nhân hưởng hóa hồng môi giới khi nào phải xuất hóa đơn ?

Tình huống: Công ty MN có ký kết hợp đồng môi giới và hợp đồng dịch vụ với các cá nhân môi giới, giới thiệu dịch vụ của Công ty. Các cá nhân này sẽ được hưởng hoa hồng môi giới theo tỷ lệ % theo Hợp đồng quy định và được thanh toán định kỳ khi Khách hàng thanh toán cho Công ty MN. Vậy khi Công ty MN thanh toán cho các cá nhân môi giới này thì các cá nhân này có phải xuất hóa đơn cho Công ty để Công ty ghi nhận khoản chi hoa hồng môi giới?

Trả lời:

Đối với khoản chi hoa hồng môi giới thì cá nhân không cần phải liên hệ cơ quan thuế để mua hóa đơn xuất cho Công ty trong trường hợp các cá nhân đó không là thương nhân. Việc thực hiện xuất hóa đơn được áp dụng cho các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh hành nghề môi giới.

Thay vào việc cung cấp hóa đơn GTGT đối với các cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới thì Công ty lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Công ty xuất mỗi lần chi trả hoa hồng cho các cá nhân này.

Document

Thêm vào đó, để được đưa vào chi phí được trừ, Công ty cần cung cấp các văn bản chứng minh như Hợp đồng môi giới, chứng từ giao nhận tiền, Bảng kê hàng hóa cá nhân, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC đối với hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn.[1]

Vì vậy, sẽ có hai trường hợp nếu là cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh thì cần xuất hóa đơn khi được Công ty MN thanh toán phí hoa hồng môi giới.

Còn nếu là cá nhân không đăng ký kinh doanh thì không cần cá nhân đó xuất hóa đơn mà Công ty MN chỉ ghi nhận thông qua chứng từ như đã nêu để được đưa vào chi phí được trừ thuế TNDN.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về “Cá nhân hưởng hoa hồng môi giới khi nào phải xuất hóa đơn ?

Nếu bạn cảm thấy bài viết hữu ích thì Bạn cùng chúng tôi lan tri thức cho Cộng đồng bằng cách nhấn “Chia sẻ” bài viết này.

Luật Nghiệp Thành cảm ơn các bạn đã xem, chia sẻ và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.

 

Biên tập: Nguyễn Linh Chi

Người hướng dẫn: Luật sư Thuận

[1] Điều 2.2.(2.4) Thông tư 78/2014/TT-BTC

Document
Bạn cần tư vấn dịch vụ này!

Categories: Thuế

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*