Tag "xử phạt hành vi không phân loại rác"

Back to homepage
Môi Trường

Chưa xử phạt hành vi không phân loại rác của người dân?

Tại sao Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xử phạt hành vi không phân loại rác của người dân? Theo quy định hiện hành, chất thải là vật chất (ở thể rắn, lỏng, khí) được thải ra từ sản