Tag "xử phạt hàng hóa khuyết tật"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Xử phạt hành vi sản xuất, phân phối hàng hóa khuyết tật

Hỏi: Trong quá trình công ty thực hiện sản xuất và lưu thông hàng hóa, tôi phát hiện có một lô hàng sản xuất có khuyết tật nhưng đã được bán trên thị trường. Để khắc phục công ty tôi