Tag "vợ con bỏ đi"

Back to homepage
Gia Đình

Vợ dẫn con bỏ đi dù còn đang kết hôn

Vợ dẫn con bỏ đi dù còn đang kết hôn Tình huống: Vợ chồng tôi đã kết hôn nhưng có bất hoà thường xuyên, nay vợ tôi dẫn con đi ở nơi khác mà không hề báo trước với tôi.