Tag "visa"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực tại  Việt Nam

Bạn cần lưu ý pháp luật Việt Nam có quy định một số trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực vào Việt Nam. Do đó, trước khi tiến hành xin cấp thị thực bạn cần đối chiếu xem