Tag "tử hình bằng tiêm thuốc độc"

Back to homepage
Cộng Đồng

Tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc Ta thấy, hình thức tử hình bằng hình thức tiêm thuốc không còn quá mới lạ ở một số nước. Ở Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi) là tử tù đầu