Tag "trốn cách ly"

Back to homepage
Cộng Đồng

Xử lý vi phạm trốn cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xử lý vi phạm trốn cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ngày 30/03/2020 vừa qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vừa đưa ra văn bản hướng dẫn số 45/TANDTC-PC, theo đó hướng dẫn xác định