Tag "Tranh chấp tiền thưởng tết"

Back to homepage
Lao động

Tranh chấp tiền thưởng tết

Tình huống thực tế tranh chấp tiền thưởng tết: Bà Q (nguyên đơn) làm việc tại ngân hàng TMCP P (bị đơn) theo HĐLĐ thời hạn 1 năm kể từ ngày 1/10/2013. Đến ngày 1/10/2014, ngân hàng tiếp tục ký