Tag "tranh chấp tiền bảo hiểm xã hội"

Back to homepage
Lao động

Tranh chấp tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội

Tranh chấp tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội Tình huống thực tế tranh chấp tiền lương, tiền BHXH: Ông Hòa ký kết HĐLĐ có thời hạn 12 tháng với công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển