Tag "tranh chấp đất đai"

Back to homepage
Nhà Đất

Trước khi ra Tòa, các bên tranh chấp về đất đai có phải hòa giải ở cơ sở không?

Trước khi ra Tòa, các bên tranh chấp về đất đai có phải hòa giải ở cơ sở không? Hiện nay, tranh chấp đất đai rất phổ biến cũng như đa dạng về mặt chủ thể, đối tượng và nội