Tag "trả lương cho người lao động nước ngoài"

Back to homepage
Lao động

Có được trả lương cho NLĐ nước ngoài bằng ngoại tệ không?

Có được trả lương cho NLĐ nước ngoài bằng ngoại tệ không? hay NSDLĐ có được phép trả lương cho NLĐ là người nước ngoài bằng ngoại tệ không? Hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng phát