Tag "tính thuế chuyển nhượn vốn công ty TNHH"

Back to homepage
Thuế

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH Tình huống: Công ty tôi là công ty TNHH 2TV, hiện tôi là thành viên mới có nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của một thành