Tag "thủ tục"

Back to homepage
Cá Nhân

Trình tự thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Trình tự thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp Lý lịch tư pháp là gì? Lý lịch tư pháp là văn bản tập hợp thông tin về án tích[1] (nếu có) của một người. Án tích hình thành