Tag "thu phí ETC"

Back to homepage
Cộng Đồng

Xử phạt vi phạm làn thu phí tự động

Xử phạt vi phạm làn thu phí tự động Thu phí điện tử không dừng hay còn gọi là làn thu phí tự động ETC ra đời đánh dấu bước chuyển mình trong việc thu phí lĩnh vực giao thông