Tag "thiết bị giám sát hành trình tàu cá"

Back to homepage
Cá Nhân

Quy định về thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Quy định của pháp luật về thiết bị giám sát hành trình tàu cá Kể từ ngày 01/01 năm nay, tất cả các tàu cá với chiều dài tối đa từ 15m trở lên bắt buộc phải gắn thiết bị