Tag "sửa hồ sơ bệnh án"

Back to homepage
Y Tế

Xử lý vi phạm hành vi sửa chữa hồ sơ bệnh án

Xử lý vi phạm hành vi sửa chữa hồ sơ bệnh án Khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế, người bệnh đều được cơ sở y tế lập và cấp hồ sơ bệnh án để phục vụ