Tag "Sử dụng thẻ APEC"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi cấp thẻ APEC

Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi cấp thẻ APEC Thẻ ABTC (hay còn gọi là Thẻ doanh nhân APEC) là loại giấy tờ cho phép doanh nhân trong khối APEC được xét duyệt thị thực cho việc đi lại