Tag "sử dụng người lao động dưới 15 tuổi"

Back to homepage
Lao động

Quy định về sử dụng người lao động dưới 15 tuổi

Quy định về sử dụng người lao động dưới 15 tuổi   Hiện nay, việc sử dụng người lao động (NLĐ) dưới 15 tuổi đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Vì trẻ em luôn là mối quan tâm