Tag "sa thải cán bộ công đoàn không chuyên trách"

Back to homepage
Lao động

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chuyển làm công việc khác, sa thải đối với NLD là cán bộ công đoàn không chuyên trách

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chuyển làm công việc khác, sa thải đối với nlđ là cán bộ công đoàn không chuyên trách   Hỏi: Công ty tôi muốn sa thải một nhân viên do nhân viên này thường xuyên